Het reglement


Reglement vaste stok Colmic Vissers Gent 

 

1.      De watersportbaan is een staatswater elke visser moet in bezit zijn van een geldig visverlof, 
Bij het inschrijven voor de wedstrijden dient men en kopie van zijn visverlof mee te sturen.

 

2.    De ander weken gaan we op betaalwaters, iedereen welkom.

      Iedere visser betaald zijn eigen dag vergunning zelf.

      of gaan we gewoon op een staats water is af te spreken met de leden 

 

3.   Op donderdag zal er op de facebook pagina vermeld staan waar we de zaterdag  gaan vissen. 

 

4.    als je aan water toekomt mag men zich installeren als je u plaats nummer hebt gekregen en wacht je tot de wedstrijd begint 

       je moet je uitpijlen aan de haak niet aan het onderste loodje gelijk voorgedragen van het verbond en de provinciale visserij commissie is het algemeen reglement van het wedstrijd vissen als je betrapt wordt dat je toch uitgepijld op je onderste lood door een bestuurslid van de club of iemand van verbond word je voor die wedstrijd geschorst bij 3 x wordt je uit de club verbannen 

 

5.      Op het einde van het seizoen zal de visser met het meeste kg tot seizoen winnen worden uitgeroepen.

      We voorzien voor de 20u vissing een speciale prijs voor de winnaar.

 

6.     In januari zal de kalender via de website / facebook te raadplegen zijn.

Er zal op de website en inschrijvingsformulier staan met alle wedstrijden, deze kan worden ingevuld. Annuleren kan enkel via de coördinator op gsm nr.  minimum 48u voor wedstrijd, anders zal er 10 euro boete aangerekend worden. 

 

7.     Het lidgeld  is 60€  en 3 euro per wedstrijd.

        ( 120€ per jaar lidgeld visgeld en a kaart )

50 euro lidgeld en 10 euro A kaart (a kaart om wedstrijden te kunnen meedoen).

de club werk ook samen met de uitpass voor mensen die recht hebben met een verhoogde tegemoetkoming dan betaal je 24€ en de rest wordt dan door stad Gent betaald 

Er wordt binnen de club voor mensen die het wat moeilijk hebben een aflossing toegestaan dat tegen het einde van seizoen moet afgelost zijn 

is de openstaande schuld niet afgelost krijg je 1 verwittiging en kom het dan niet in orde ga je dossier naar een inningskantoor die dan op hun beurt een gerechtsdeurwaarder zullen aanstellen 

 

als je ingeschreven bent in de club krijg je dan ook een lidkaartje dat je altijd moet bij hebben wand kan je alle tijden gevraagd worden van verbond politie of iemand van bestuur de lidkaartjes worden jaarlijks vernieuwd 

 

het lidgeld wordt jaarlijks betaald met ingang van 1 januari tot 31 december 

als het lid niet laat weten dat hij volgende seizoen ga stoppen wordt het lidschap stilzwijgend verlengt naar volgende seizoen 

 

 

 

 

8.     Trekkings- uur zal op wedstrijd kalender vermeld staan.

 

9.     Het effectieve gewicht zal door weegmeester genoteerd worden.
   Er worden geen extra punten gegeven voor het aantal vissen.

      

 

 

Het materiaal:

 

10.   de vaste stok mag Max 11.5 meter zijn en met lijn is het vaste stok en lijnlengte 15 meter er mag in voorbereiding andere top sets klaar gemaakt worden die je tijdens de wedstrijd naast u kan leggen 

 

  11.Elke visser moet voldoende, lange leefnetten ter beschikking hebben. Eén leefnet mag maximum 20 kg vis bevatten. Het teveel aan vis (meer als 20 kilo) in één leefnet wordt niet meegerekend (meer dan 25 kilo is 0 kilo).

 

12.   Onthaaks mat en een voldoende groot schepnet is verplicht.

 

 

Wedstrijdsignalen:

 

1.     Eerste signaal: 5 min voor aanvang

2.    Tweede signaal: start wedstrijd

3.    Derde signaal: binnen 5 min pauze 

4.    Vierde signaal: begin pauze 30 minuten 

5.    Vijfde signaal: start wedstrijd

6.    Zesde signaal: einde wedstrijd binnen 5 minuten 

7.  zevende signaal : einde  wedstrijd 

 

Men krijgt nog +- 5 minuten tijd om een vis in te halen die net voor, of tijdens het eindsignaal is aangeslagen.

 

Aas, voeder en voederen:

 

13.   Je mag 2.5 kg grondvoer gebruiken, haakaas is vrij. Tubifex en amorce zijn altijd verboden. 

      bij begin van de wedstrijd word er een max aan 10 voer bollen gegooid 

      dan wordt er het eerste uur niet meer bijgevoerd en na een uur mag je vier voer bollekes bijgooien per uur 

 

Het wegen:

  

14.   Elke visser is getuige bij het wegen van zijn vissen, na het einde van een wedstrijd.

      Hij haalt zelf zijn leefnet uit het water op vraag van de wegers.

 

15.   De tijdens de wedstrijd gevangen vissen moeten allemaal na het wegen worden teruggezet.

      bij een execo van het gewicht worden de nummers van de zitplaatsen in een emmer gedaan en wordt de nummer getrokken en dat is dan de winnaar 

 

16.   Na het wegen wordt de weegkaart afgetekend door de visser om discussie te voorkomen.

 

17.   Karpers van boven de 5kg zullen niet in de leefnet bewaard worden u roept u de weegmeester, en deze zal de karper komen gewegen en noteren op het weegkaart.

 

Algemene regels: 

 

18.   Men mag enkel recht vooruit vissen.

 

19. Men mag enkel recht vooruit vissen.

 

20.   Bij het inhalen van een vis tracht elke visser te vermijden dat andere vissers gestoord worden.

 

21.  Iedere visser blijft op zijn eigen stek en schept zelf de door hem gevangen vis.

      uitgezonderd bij kinderen tot 15 jaar mag er hulp geboden worden of bij beginnende vissers 

 

22.  Om de slijmlaag van de vis te beschermen is het gebruik van een doek bij het onthaken verboden

      en het is verboden om één geschepte vis op de grond te leggen. 

       gebruik voor de slijmlaag te beschermen een emmer met water voor hem te ondhaken 

 

23.  Na de wedstrijd ruimt elke visser zijn visplaats op.

      Bij het niet opruimen van de visplaats zal er boete volgen van 20 euro die naar de club kas zal gaan .

 

24.  Eventuele klachten betreffende de wedstrijd moet het bestuur ingelicht worden.

 

25. een babbel met je naaste vissers kan wel 

      en plezier maken in de club mag ook wel voor er de sfeer wat in te houden 

 

26. bij een storend gedrag of klachten van andere leden of bestuurs- leden kan de voorzitter of een ander bestuurs- lid 

      na 2 verwittigingen je schorsen van de wedstrijd al je gevangen vis mag je dan terug in water laten en die tellen niet mee voor de wedstrijd .

 

27. na drie ernstige verwittigingen van de voorzitter of iemand van bestuur kan er aan de voorzitter gevraagd worden een spoed vergadering samen met het lid gevraagd worden en daar op kan er beslist worden je definitief uit de club te zetten met verlies van je lidgeld en wordt er verwacht dat je de kleren van de club weer binnen brengt met verlies van de kosten er van  er mogen geen kleren van de club nog gedragen worden voor te voorkomen dat er dergelijke dingen zouden gebeuren en de naam van de club hierdoor zouden geschonden worden 

 

28. als je niet kan komen naar de voorgestelde wedstrijd moet je iemand van het bestuur verwittigen minstens twee dagen op voorhand

    wordt dat niet gedaan wordt er een schadevergoeding van 10€ aangerekend 

 

29. ongevallen die ten eigen lasten zijn kunnen niet verhaald worden op de club

      bv. als je op een hengel trapt enz.

 

30. de club is ook niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen na de wedstrijd 

 

31. tijdens de wedstrijd kan er een pintje gedronken worden met beperking 

      als je dronken bent draai je persoonlijk op voor de schade dat je veroorzaakt aan een   derde zijn grief en zal niet in aanmerking kunnen komen door de verzekering van de vzw  en de verzekering van verbond 

 

32. Geen sterke dranken of drug worden toegelaten binnen de club of de vzw 

      als men betrapt wordt van drugs gebruik binnen de club zal er aangifte worden gedaan bij de politie of zal de politie verwittigd worden en wordt je onmiddellijk uit de club gezet met verlies van lidgelden en wordt er ook gevraagd de kleren binnen te brengen 

 

33. gsm gebruik tijdens de wedstrijd kan maar in beperkte maten bij veelvoudig gebruik wordt men uit de wedstrijd uitgesloten een berichtje of een telefoontje kan maar niet heel de tijd ook niet op Facebook en op jou tupe zitten kijken is de bedoeling dat er gevist wordt 

 

34. bij klachten kan men altijd terecht bij het bestuur zij zullen zo snel mogelijk gevolg geven aan je klacht 

 

35.op eens seizoen worden er verschillende bestuurs- vergaderingen gehouden en leden vergaderingen waar je dan toe op uitgenodigd wordt 

     

 

 

Verzekering

Als lid ben je verzekerd door de vzw.

en ook door het verbond door je A kaart 

 

  

 dit reglement in opgemaakt en goedgekeurd door het voltallig bestuur 

 

veel plezier bij de club !!!

 

 Het bestuur


Reglement Feeder Colmic Vissers Gent

 

1.      De watersportbaan is en staatswater elke visser moet in bezit zijn van een geldig visverlof, 
Bij het inschrijven voor de wedstrijden dient men en kopie van zijn visverlof mee te sturen.

 

2.    De ander weken gaan we op betaalwaters, iedereen welkom.

      Iedere visser betaald zijn eigen dagvergunning zelf.

      of gaan we gewoon op een staats water is af te spreken met de leden 

 

3.   Op donderdag zal er op de facebook pagina vermeld staan waar we de zaterdag  gaan vissen. 

 

4.    als je aan water toekomt mag men zich installeren als je u plaats nummer hebt gekregen en wacht je tot de wedstrijd begind 

       je moet je uitpijlen aan de haak niet aan het onderste loodje gelijk voorgedragen van het verbond en de provinciale visserij commissie is het algemeen reglement van het wedstrijd vissen als je betrapt wordt dat je toch uitgepijld op je onderste lood door een bestuurslid van de club of iemand van verbond word je voor die wedstrijd geschorst bij 3 x wordt je uit de club verbannen 

 

5.      Op het einde van het seizoen zal de visser met het meeste kg tot seizoen winnen worden uitgeroepen.

      We voorien voor de 20u vissing een speciale prijs voor de winnaar.

 

6.     In januari zal de kalender via de website / facebook te raadplegen zijn.

Er zal op de website en inschrijvingsformulier staan met alle wedstrijden, deze kan worden ingevuld. Annuleren kan enkel via de coördinator op gsm nr.  minimum 48u voor wedstrijd, anders zal er 10 euro boete aangerekend worden

 

7.     Het lidgeld  is 60€  en 3 euro per wedstrijd.

        ( 120€ per jaar lidgeld visgeld en a kaart )

50 euro lidgeld en 10 euro A kaart (a kaart om wedstrijden te kunnen meedoen).

de club werk ook samen met de uitpass voor mensen die recht hebben met een verhoogde tegemoetkoming dan betaal je 24€ en de rest wordt dan door stad Gent betaald 

Er wordt binnen de club voor mensen die het wat moeilijk hebben een aflossing toegestaan dat tegen het einde van seizoen moet afgelost zijn 

is de openstaande schuld niet afgelost krijg je 1 verwittiging en kom het dan niet in orde ga je dossier naar een inningskantoor die dan op hun beurt een gerechtsdeurwaarder zullen aanstellen 

 

als je ingeschreven bent in de club krijg je dan ook een lidkaartje dat je altijd moet bij hebben wand kan je alle tijden gevraagd worden van verbond politie of iemand van bestuur de lidkaartjes worden jaarlijks vernieuwd 

 

het lidgeld wordt jaarlijks betaald met ingang van 1 januari tot 31 december 

als het lid niet laat weten dat hij volgende seizoen ga stoppen wordt het lidschap stilzwijgend verlengt naar volgende seizoen 

 

 

 

 

8.     Trekkings- uur zal op wedstrijd kalender vermeld staan.

 

9.     Het effectieve gewicht zal door weegmeester genoteerd worden.
   Er worden geen extra punten gegeven voor het aantal vissen.

 

 

Het materiaal:

 

9.     Feederhengels, Het is toegestaan meerdere feederhengels reserve te houden, toch mag er slechts met één feederhengel worden gevist. 

 

10.   Gevlochten draad is toegestaan.

 

 

11.   Voerkorven en/of de method feede, (minimum 10 gram).

Pellet waggler is niet toegestaan.

 

12.   Elke visser moet voldoende, lange leefnetten ter beschikking hebben. Eén leefnet mag maximumb20 kg vis bevatten. Het teveel aan vis (meer als 20 kilo) in één leefnet wordt niet meegerekend (meer dan 25 kilo is 0 kilo).

 

13.   Onthakingsmat en een voldoende groot schepnet is verplicht.

 

 

Wedstrijdsignalen:

 

1.     Eerste signaal: 5 min voor aanvang

2.    Tweede signaal: start wedstrijd

3.    Derde signaal: binnen 5 min pauze 

4.    Vierde signaal: begin pauze 30 minuten 

5.    Vijfde signaal: start wedstrijd

6.    Zesde signaal: einde wedstrijd binnen 5 minuten 

7.  zevende signaal : einde  wedstrijd 

 

Men krijgt nog +- 5 minuten tijd om een vis in te halen die net voor, of tijdens het eindsignaal is aangeslagen.

 

Aas, voeder en voederen:

 

14.   Je mag 1kg grondvoer/pallets gebruiken, haakaas is vrij. Tubifex en amorce zijn altijd verboden. 

 

Het wegen:

  

14.   Elke visser is getuige bij het wegen van zijn vissen, na het einde van een wedstrijd.

      Hij haalt zelf zijn leefnet uit het water op vraag van de wegers.

 

15.   De tijdens de wedstrijd gevangen vissen moeten allemaal na het wegen worden teruggezet.

      bij een execo van het gewicht worden de nummers van de zitplaatsen in een emmer gedaan en wordt de nummer getrokken en dat is dan de winnaar 

 

16.   Na het wegen wordt de weegkaart afgetekend door de visser om discussie te voorkomen.

 

17.   Karpers van boven de 5kg zullen niet in de leefnet bewaard worden u roept u de weegmeester, en deze zal de karper komen gewegen en noteren op het weegkaart.

 

Algemene regels: 

 

19.   Men mag enkel recht vooruit vissen.

 

20.  Er wordt enkel gevoederd met de korf of method. De eerste vijf minuten van de wedstrijd mag er met en grote voederkorf gevoederd worden. Spod Rocket/bom is niet toegestaan.

 

21.   Bij het inhalen van een vis tracht elke visser te vermijden dat andere vissers gestoord worden.

 

21.  Iedere visser blijft op zijn eigen stek en schept zelf de door hem gevangen vis.

      uitgezonderd bij kinderen tot 15 jaar mag er hulp geboden worden of bij beginnende vissers 

 

22.  Om de slijmlaag van de vis te beschermen is het gebruik van een doek bij het onthaken verboden

      en het is verboden om één geschepte vis op de grond te leggen. 

       gebruik voor de slijmlaag te beschermen een emmer met water voor hem te ondhaken 

 

23.  Na de wedstrijd ruimt elke visser zijn visplaats op.

      Bij het niet opruimen van de visplaats zal er boete volgen van 20 euro die naar de club kas zal gaan .

 

24.  Eventuele klachten betreffende de wedstrijd moet het bestuur ingelicht worden.

 

25. een babbel met je naaste vissers kan wel 

      en plezier maken in de club mag ook wel voor er de sfeer wat in te houden 

 

26. bij een storend gedrag of klachten van andere leden of bestuurs- leden kan de voorzitter of een ander bestuurs- lid 

      na 2 verwittigingen je schorsen van de wedstrijd al je gevangen vis mag je dan terug in water laten en die tellen niet mee voor de wedstrijd .

 

27. na drie ernstige verwittigingen van de voorzitter of iemand van bestuur kan er aan de voorzitter gevraagd worden een spoed vergadering samen met het lid gevraagd worden en daar op kan er beslist worden je definitief uit de club te zetten met verlies van je lidgeld en wordt er verwacht dat je de kleren van de club weer binnen brengt met verlies van de kosten er van  er mogen geen kleren van de club nog gedragen worden voor te voorkomen dat er dergelijke dingen zouden gebeuren en de naam van de club hierdoor zouden geschonden worden 

 

28. als je niet kan komen naar de voorgestelde wedstrijd moet je iemand van het bestuur verwittigen minstens twee dagen op voorhand

    wordt dat niet gedaan wordt er een schadevergoeding van 10€ aangerekend 

 

29. ongevallen die ten eigen lasten zijn kunnen niet verhaald worden op de club

      bv. als je op een hengel trapt enz.

 

30. de club is ook niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen na de wedstrijd 

 

31. tijdens de wedstrijd kan er een pintje gedronken worden met beperking 

      als je dronken bent draai je persoonlijk op voor de schade dat je veroorzaakt aan een   derde zijn grief en zal niet in aanmerking kunnen komen door de verzekering van de vzw  en de verzekering van verbond 

 

32. Geen sterke dranken of drug worden toegelaten binnen de club of de vzw 

      als men betrapt wordt van drugs gebruik binnen de club zal er aangifte worden gedaan bij de politie of zal de politie verwittigd worden en wordt je onmiddellijk uit de club gezet met verlies van lidgelden en wordt er ook gevraagd de kleren binnen te brengen 

 

33. gsm gebruik tijdens de wedstrijd kan maar in beperkte maten bij veelvoudig gebruik wordt men uit de wedstrijd uitgesloten een berichtje of een telefoontje kan maar niet heel de tijd ook niet op Facebook en op jou tupe zitten kijken is de bedoeling dat er gevist wordt 

 

34. bij klachten kan men altijd terecht bij het bestuur zij zullen zo snel mogelijk gevolg geven aan je klacht 

 

35.op eens seizoen worden er verschillende bestuurs- vergaderingen gehouden en leden vergaderingen waar je dan toe op uitgenodigd wordt 

     

 

 

Verzekering

Als lid ben je verzekerd door de vzw.

en ook door het verbond door je A kaart 

 

  

 

 

 Het bestuur


DE OPRICHTERS VAN DE CLUB KAN NOOIT ONTSLAGEN WORDEN UIT DE VZW

 DE VOORZITTER KAN NOOIT HERKOZEN WORDEN OF HET ZIJ DE VOORZITTER ZIJN ONTSLAG AANBIED

    BIJ DIEFSTAL OF BRUTAAL GEWELD WORD MEN ONMIDDELLIJK UIT DE CLUB GEZET BIJ DIEFSTAL WORD ER OOK ONMIDDELLIJK POLITIE BIJGEHAALD


DIT REGLEMENT IS SAMEN GESTELD

 DOOR AL DE BESTUURSLEDEN GOEDGEKEURD EN ONDERTEKENT


DE VOORZITTER                          DE ONDERVOORZITTER

                                           

 

DE SECRETARIS                           DE PENNINGMEESTER